Triatel

 

Kampaņa Triatel internets vasarnīcai.

Uzdevums: Veicināt Triatel produkta Triatel internets vasarnīcai atpazīstamību un pārdošanu.

Komunikācijas stratēģija: Braucot uz savu vasaras māju, paņem līdzi internetu!