Grundfos

Mārketinga programmas Grundfos Plus pilotprojekta izstrāde un uzsākšana.

Mērķis: Iegūt ražotāja kvalitātes vadībai nepieciešamos datus, stimulējot Eiropas valstu un Krievijas ūdensapgādes un apkures meistarus reģistrēt uzstādītos Grundfos sūkņus speciāli izveidotā interneta datu bāzē.

Galvenie uzdevumi:

  • Izstrādāt jaunas mārketinga programmas struktūru.
  • Izstrādāt jaunās programmas funkcionālo kodolu – datubāzi saturošu WEB instrumentu, kura saskarnes paredzētas gan iesaistei paredzētās mērķauditorijas – sūkņu uzstādīšanas meistaru, – gan programmas koordinatoru ērtai lietošanai.
  • Izveidot jaunās programmas identitāti.
  • Testēt jaunizveidotās programmas funkcionalitāti, ar efektīvu komunikācijas kampaņu uzsākot šo programmu Latvijā. Uzsākšanas kampaņas mērķis ir panākt meistaru iesaisti, kļūstot par jaunās programmas reģistrētiem lietotājiem.

Grundfos Plus programmas uzsākšanas kampaņas komunikācijas stratēģija: panākt augstu ūdensapgādes un apkures meistaru iesaisti, kā galveno komunikācijas kanālu izmantojot profesionālos sūkņu pārdošanas veikalus Latvijā.